نشریه‌های علمی – پژوهشی همواره نقشی مؤثر در گسترش و توسعه‌ی علوم و فناوری‌های متفاوت داشته‌اند. بدیهی‌ست رشد این‌گونه نشریات در داخل کشور نیز می‌تواند گام مؤثری در پیشرفت زمینه‌ی علمی میهن عزیزمان داشته باشد. از طرفی گسترش رشته‌ی زمین‌شناسی در مقاطع تحصیلی متفاوت در دانشگاه‌های کشور و نیز اهمیت کارهای پژوهشی در این شاخه از علوم، لزوم نشر مقاله‌های به‌دست آمده از این پژوهش‌ها را دو چندان می‌کند. فصلنامه‌ی پژوهش‌های نوین در زمین لرزه به لطف و عنایت خداوند متعال و همت همکاران پا به عرصه‌ی نشریات علمی کشور گذارده است که امید است، جایگاه واقعی خویش را در دل علاقمندان باز کند.

هدف نشریه‌ی پژوهش‌های نوین در زمین لرزه، فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات علمی و فنی میان استادان، پژوهشگران و متخصصان است. این نشریه، مقالات مستند به نتیجه‌های پژوهش‌‌های بنیادی و کاربردی، دارای نوآوری و مطالب مفید درباره‌ی موضوع‌های وابسته به زمین‌شناسی ایران و یا نتیجه‌های پژوهش‌های نظری بکر در ارتباط با علوم‌زمین را به‌چاپ می‌رساند. به همین‌منظور با عنایت به اهمیت موضوع از تمامی استادان، پژوهشگران در گرایش‌های زمین‌لرزه که فعالیت‌های آنان جنبه‌ی پژوهشی دارد، دعوت می‌کند تا با ارسال مقاله‌های ارزنده خود، این نشریه را در اطلاع‌رسانی جامع‌تر یاری کنند تا با یاری خداوند متعال بتواند گام مؤثری در زمینه‌ی مسئولیتی که بر عهده گرفته است، بردارد.

شماره جاری: دوره 10، شماره 35، بهار 1394 

7. لرزه‌خیزی گستره ورزقان با تأکیدی بر زمین‌لرزه مخرب 1391

صفحه 59-64

سیده ساره مظفرپور حسینی؛ زهره سادات ریاضی راد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

مدیر مسئول دبیر اجرایی
شاپا چاپی