نویسنده = محمدرضا قیطانچی
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین در زلزله 20 دسامبر 2010 ریگان

دوره 10، شماره 35، بهار 1394، صفحه 19-26

فاطمه شریفی دماوند؛ محمدرضا قیطانچی


2. تعیین مدل سرعتی پوسته فوقانی به روش برگردان یک‌بعدی در گستره کرمانشاه با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی

دوره 10، شماره 35، بهار 1394، صفحه 27-34

مهشید حداد مؤمنی؛ اسماعیل بایرام نژاد؛ محمدرضا قیطانچی؛ سید محمود اظهری


3. بررسی پارامتر چشمه زمین‌لرزه‌های آذرماه 1392 در گستره کرمانشاه

دوره 10، شماره 35، بهار 1394، صفحه 47-57

امین رشیدی؛ سیده نگین معینی؛ محمدرضا قیطانچی