نویسنده = سیده ساره مظفرپور حسینی
تعداد مقالات: 1
1. لرزه‌خیزی گستره ورزقان با تأکیدی بر زمین‌لرزه مخرب 1391

دوره 10، شماره 35، بهار 1394، صفحه 59-64

سیده ساره مظفرپور حسینی؛ زهره سادات ریاضی راد