نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مناطق مستعد کانه‌زایی در محدوده‌ی 1:25000 سیاوه‌رود

دوره 9، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 7-26

آناهیتا پاک‌سرشت؛ محمدرضا جعفری؛ علی سربی؛ کیمیاسادات عجایبی