کلیدواژه‌ها = مقاومت ویژه
تعداد مقالات: 1
1. اثر توپوگرافی در تفسیر داده‌های مقاومت ویژه‌ی الکتریکی دشت نوبران

دوره 10، شماره 35، بهار 1394، صفحه 9-17

مهدی مهدی‌پور سردرود؛ محمدکاظم حفیظی