تعداد مقالات: 13

2. بررسی مناطق مستعد کانه‌زایی در محدوده‌ی 1:25000 سیاوه‌رود

دوره 9، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 7-26

آناهیتا پاک‌سرشت؛ محمدرضا جعفری؛ علی سربی؛ کیمیاسادات عجایبی


3. اثر توپوگرافی در تفسیر داده‌های مقاومت ویژه‌ی الکتریکی دشت نوبران

دوره 10، شماره 35، بهار 1394، صفحه 9-17

مهدی مهدی‌پور سردرود؛ محمدکاظم حفیظی


4. پهنه بندی لرزه ای شهر کرج و نواحی مجاور

دوره 9، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 27-41

الهام بوستان؛ نادیا طاهرنیا


5. شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین در زلزله 20 دسامبر 2010 ریگان

دوره 10، شماره 35، بهار 1394، صفحه 19-26

فاطمه شریفی دماوند؛ محمدرضا قیطانچی


7. تعیین مدل سرعتی پوسته فوقانی به روش برگردان یک‌بعدی در گستره کرمانشاه با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی

دوره 10، شماره 35، بهار 1394، صفحه 27-34

مهشید حداد مؤمنی؛ اسماعیل بایرام نژاد؛ محمدرضا قیطانچی؛ سید محمود اظهری


9. افیولیت ملانژهای شرق کرمانشاه (جنوب‌غرب بیستون)، غرب ایران

دوره 10، شماره 35، بهار 1394، صفحه 35-46

سیدحمید وزیری؛ آتسوشی ماتسوکا


10. پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت‌های بخش زیرین سازند لار در البرز مرکزی، جنوب خاوری بهشهر

دوره 9، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 75-90

محبوبه اصغری؛ نادر کهنسال قدیم وند؛ حمید رضا ناصری؛ حسینعلی مختارپور؛ عیسی متاجی


11. بررسی پارامتر چشمه زمین‌لرزه‌های آذرماه 1392 در گستره کرمانشاه

دوره 10، شماره 35، بهار 1394، صفحه 47-57

امین رشیدی؛ سیده نگین معینی؛ محمدرضا قیطانچی


12. لرزه‌خیزی گستره ورزقان با تأکیدی بر زمین‌لرزه مخرب 1391

دوره 10، شماره 35، بهار 1394، صفحه 59-64

سیده ساره مظفرپور حسینی؛ زهره سادات ریاضی راد