خطر زلزله در تهران و بررسی مدهای خرابی تجهیزات توزیع نیروی برق به‌هنگام زلزله

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ژئوفیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد ژئوفیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

جمعیت تهران روزبه‌روز در حال افزایش است تا جایی‌که به مرز 12 میلیون نفر رسیده است. در تاریخ شهر تهران زلزله‌های زیادی مشاهده می‌شود و وقوع یک زلزله شدید در این منطقه دور از انتظار نیست. لذا عملکرد مقابله لرزه‌ای تأسیسات برق تهران باید برای یک زلزله شدید در آینده بررسی شود. در این مقاله به بررسی آسیب‌پذیری تجهیزات توزیع برق در زلزله و روش‌های بهسازی سامانه برق‌رسانی می‌پردازیم. نتایج حاصل از این پژوهش خسارات متفاوت برای تجهیزات مختلف شبکه‌های توزیع را نشان می‌دهد که در ادامه راهکارهایی جهت کاهش این خسارات پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]    "راهنمای طراحی لرزه‌ای سامانه برق‌رسانی"، 1391، نشریه شماره 602 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
[2]    "گزارش نهایی مقابله با زلزله در شبکه برق تهران، مرکز مطالعات بحران‌های طبیعی"،1385، دانشگاه صنعت آب و برق، جلد سوم
[3]    "گزارش نهایی ارزیابی آسیب‌پذیری و هزینه‌های بهسازی ساختمان‌های اداری و ستادی شرکت توزیع برق تهران"،1389
[4]    مطاعی، ی، 1392، " مطالعه آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی لرزه‌ای تجهیزات شبکه‌های توزیع نیروی برق (پایلوت منطقه برق رودکی)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
[5]    Berberian, M. and Yeats, R.S., 2001, "Contribution of archaeological data to studies of earthquake history in the Iranian plateau", j. struct. Geol.
[6]    Berberian,M., Qoreishi,M., Arzhangravesh B., Mohajer-Ashjai,A., 1985, "Recent tectonic, seismotectonics and earthquake-fault hazard study of the greater Tehran region." Geol. Surv.Iran, Rep.56