راهنمای نویسندگان

هدف: هدف نشریه‌ی پژوهش‌های نوین در زمین‌لرزه، فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات علمی و فنی میان استادان، پژوهشگران و متخصصان است. این نشریه، مقالات مستند به نتیجه‌های پژوهش‌‌های بنیادی و کاربردی، دارای نوآوری و مطالب مفید درباره‌ی موضوع‌های وابسته به زمین‌شناسی ایران و یا نتیجه‌های پژوهش‌های نظری بکر در ارتباط با علوم‌زمین را به‌چاپ می‌رساند.

اصالت پژوهش: مسئولیت هر مقاله از نظر صحت و اصالت علمی، عدم چاپ قبلی در مجلات دیگر، و ترتیب نام پدید آورندگان بر عهده شخص مکاتبه‌کننده خواهد بود و کلیه مکاتبات با وی صورت خواهد گرفت.

شرایط ارسال مقاله
1- JNRS مقالات علمی که فقط به زبان فارسی نگاشته شده باشد را می‌پذیرد.
2- مقاله‌های ارسالی بایستی دارای ارکان مشخص یک مقاله شامل: عنوان فارسی و لاتین، چکیده فارسی و لاتین، واژه‌های کلیدی فارسی و لاتین، مقدمه، بدنه‌ی اصلی (معرفی موضوع مورد بررسی)، بخش تجربی (شرح روش‌ها، آزمایش‌ها و یا برداشت‌ها)، نتیجه‌ها و بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری (در صورت نیاز) و مراجع باشد. حجم مقاله حداکثر 15 صفحه مطابق با راهنمای نگارش، با در نظر گرفتن تصاویر، جداول و پیوست‌ها است.
3- عنوان مقاله باید منعکس کننده تمام ویژگی‌های اصلی پژوهش باشد..
4-  در زیر عنوان مقاله، نام و رتبه علمی نویسنده یا نویسندگان، نشانی محل انجام پژوهش با آدرس پستی کامل (فارسی و انگلیسی) و هم‌چنین پست الکترونیک عهده‌دار مکاتبات به همراه تلفن نویسنده مسئول (ثابت و همراه) در مقاله ذکر شود. عهده‌دار مکاتبات هر مقاله بایستی با علامت * بر روی نام نویسنده‌ی مذکور مشخص باشد.
5- چکیده فارسی باید دارای ساختار استاندارد باشد، به‌طوری‌که متن فشرده و گویایی از مقاله با تاکید بر روش کار و نتیجه‌ها باشد و از 350 کلمه تجاوز نکند. چکیده، ترجیحاً در یک بند (پاراگراف)، و به صورت یک ستونی عرضه می‌شود. برای کلید واژه حداکثر از 6 کلمه استفاده شود که باید با کاما از هم جدا شوند.
6- مقاله باید در محیط windows با نرم‌افزار word با فواصل خطوط مناسب به فرمت زیر تایپ شود. حاشیه مقاله باید از بالا 5/2 سانتی‌متر و سمت چپ، راست و پایین 2 سانتی‌متر باشد. بدنه‌ی مقاله به صورت دو ستونی تهیه می‌شود. فاصله سطرها در همه جا معمولی (single) است.

راهنمای استفاده از قلمهای نگارش مقاله

موقعیت استفاده

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله به زبان فارسی

13

B-Mitra، سیاه

نام پدیدآورندگان

11

B-Mitra، نازک

وابستگی سازمانی پدیدآورندگان

10

B-Mitra، نازک

متن چکیده فارسی و کلید واژه‌ها

11

B-Mitra، نازک

عنوان مقاله به زبان انگلیسی

14

Times new roman، سیاه

نام پدیدآورندگان به انگلیسی

10

Times new roman، نازک

وابستگی سازمانی پدیدآورندگان به زبان انگلیسی

10

Times new roman، نازک

متن چکیده انگلیسی و کلید واژه‌ها

11

Times new roman، نازک

عنوان‌های اصلی (مانند: چکیده، کلید واژه‌ها، مقدمه، مواد و روش ها...)

12

B-Mitra، سیاه

عنوان‌های فرعی

11

B-Mitra، سیاه

عنوان شکل‌ها و جدول‌ها

8

B-Mitra، سیاه

متن مقاله

12

B-Mitra، نازک

منابع فارسی انتهای مقاله

10

B-Mitra، نازک

منابع انگلیسی انتهای مقاله

9

Times new roman، نازک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7- چنانچه برای واژه‌ای معادل فارسی وجود دارد، واژه‌ی انگلیسی در برابر معادل فارسی در نخستین کاربرد آن (برای یک بار در متن) به صورت زیر‌نویس آورده شود.، از آوردن معادل کنار واژه مورد نظر در پرانتز خودداری شود.
8- تمام نماد‌ها و علامت‌های اختصاری که برای نشان دادن متغیر‌ها، ثابت‌ها، خواص و غیره استفاده می‌شوند باید در نخستین مورد کاربرد توضیح داده شوند.
9- واحدهای مورد استفاده، در سیستم متریک است (در صورت استفاده از واحد دیگر، معادل‌ متریک آن ذکر شود).
10- در اعداد فارسی ممیزدار، به هیچ‌وجه از نقطه استفاده نشود و به جای نقطه، حتما از ممیز استفاده شود مانند: (2/1)
11- جدول‌ها و شکل‌ها باید به ترتیب شماره‌گذاری در متن ذکر و قرار گیرد.
12- در صورتی که در مقاله نمودار گنجانده شده است، لازم است که فایل Excel نمودار به همراه فایل اصلی مقاله ارایه شود.
13- کلیه شکل‌ها، نمودارها و عکس‌ها با عنوان شکل به صورت زیرنویس، عرضه می‌شوند. ذکر منبع مواردی که از منابع دیگر گرفته شده، الزامی است.
13- عکس‌ها باید دارای کیفیت بالا با وضوح dpi 300 و به فرمت JPEG باشد.
14- جدول‌ها باید به صورت تایپ شده و قابل ویرایش و تغییر مجدد باشند (از گذاشتن عکس اسکن شده جداول خودداری فرمایید) ذکر منبع مواردی که از منابع دیگر گرفته شده، الزامی است. نحوه‌ی تدوین جدول‌ها راست به چپ و متن آن‌ها به فارسی است.
15- فرمول‌ها باید به ترتیب با عددهای فارسی داخل پرانتز شماره‌گذاری و از نظر ارتفاع تا حد امکان در یک سطر باشند. حرف‌ها و نشانه‌ها باید به وضوح از موارد دیگر متمایز باشند.
16- منابع بایستی در انتهای مقاله همراه با اشاره در متن و بالعکس آورده شود. رجوع به منابع در متن مقاله بایستی به صورت شماره‌گذاری در داخل کروشه [ ] نشان داده شود و از آوردن نام خانوادگی نویسنده و تاریخ نشر در داخل پرانتز در درون متن جدا خودداری شود. فهرست منابع بایستی به ترتیبی که در متن مقاله شماره‌گذاری شده بیاید. نحوه گزارش مراجع بایستی به صورت زیر باشد:
16-1- کتاب‌ها: [ ]  نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده.؛ “عنوان کتاب”،‌ ناشر، محل نشر، نوبت چاپ، شماره‌ی صفحه، سال انتشار.
مثال:
[ ] Scott, H.; Sandovl, E.; “Element of chemical reaction engineering and reactors design”, MC - Graw Hill, USA; 201-208, 2006.
[ ] سوفاری، سید مهدی؛ “کمینه‌سازی هم‌زمان مصرف آب در فرایندهای صنعتی”، انتشارات مهکامه، ایران، صفحه‌ی 1-710، 1379.
16-2- مقالات: [ ]  نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده.؛ نام مجله،‌ شماره‌ی جلد، صفحه‌های ابتدایی و انتهایی مقاله، سال انتشار.
[ ] Gutsche, C.D.;  Accts. Chem. Res. 16, 161-169, 1983.
[ ] قیطانچی، م.ر.؛ نشریه علوم زمین، شماره‌ی 30، 65-55، 1385.

نحوه ارسال مقاله: متن مقاله بر روی کاغذ A4، به صورت یک‌رو، مطابق رویه صفحه‌آرایی نشریه، سه نسخه چاپ شده؛ دو نسخه بدون نام و مشخصات نویسندگان و یک نسخه با نام و مشخصات کامل و محل کار نویسندگان مقاله همراه با آدرس کامل پستی، تلفن (همراه و ثابت) و نشانی پست‌الکترونیکی نویسنده مسئول؛ به همراه CD مقاله یا به صورت پست‌الکترونیکی به دو صورت word و pdf، به دفتر نشریه ارسال می‌شود (مطالب ارسالی بازگشت داده نخواهد شد).
همراه با مقاله، نامه تأییدیه از تمامی نویسندگان مقاله مبنی بر این که مقاله را ملاحظه و تأیید می‌نمایند همراه با امضا، ایمیل و تلفن آن‌ها فرستاده شود.
امکان ارسال مقاله از طریق پست الکترونیک به آدرس jnrs@iau-tnb.ac.ir  و یا وبگاه http://jnrs.iau-tnb.ac.ir  میسر است.